Zgodnie z dyrektywą SUP (single- use- plastics) od 1 stycznia 2024, jesteśmy zobligowani do naliczania opłat za pojemniki plastikowe.